Gazeta domu

"Mały Przegląd" był jednym z dodatków "Naszego Przeglądu", popularnej gazety wydawanej po polsku. Nosił podtytuł: Pismo dzieci i młodzieży. Założył je w 1926 roku Janusz Korczak i prowadził przez pierwsze cztery lata. Potem redakcję objął Igor Newerly /Jerzy Abramow/. "Mały Przegląd" istniał 13 lat, w tym czasie ukazało się około 680 numerów - były skromne objętościowo, przeciętnie 4-6 stron.

 

Pismo było tworzone przez "dorosłą" redakcję przy udziale czytelników, których listy publikowano w tygodniku. Było to pierwsze czasopismo tworzone przez dzieci dla dzieci, założone z myślą o obronie interesów i praw małych czytelników.

 

Próbą kontynuacji tradycji "Małego Przeglądu" jest redagowany i wydawany obecnie w placówce miesięcznik, noszący tytuł "Domowe Wieści"/wcześniej Gazeta Małolata"/. Pismo redagowane jest przez młodych "dziennikarzy" - wychowanków domu dziecka. Dorosłym opiekunem redakcji jest obecnie p.


Adam Orzechowski /wcześniej funkcję tą przez wiele lat pełniła p. Zofia Mauersbergier/. Opiekun pomagał i pomaga dzieciom w procesie tworzenia kolejnych numerów pisma. Miesięcznik jest w swoich założeniach pismem dzieci i młodzieży, trybuną, gdzie każdy może się wypowiedzieć, o wszystkim, szczerze, bez żadnych ograniczeń. Powstają artykuły o dziecięcych kłopotach i problemach, jak również o rzeczach radosnych.Podejmowane są próby twórczości literackiej - wiersze i opowiadania. W 1995 roku "Gazeta Małolata" otrzymała wyróżnienie i dotację finansową podczas IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych.

styczeń 2008                     grudzień 2008

 luty 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

wrzesień 2008

listopad 2008

Aktualności

Wycieczka do Grecji

Dzięki uprzejmości

czytaj więcej

Zawody tenisowe

Już po raz kolejny wzięliśmy udział

czytaj więcej

Osiemnasta Łukasza

W życiu każdego człowieka

czytaj więcej