Gazeta domu

"Mały Przegląd" był jednym z dodatków "Naszego Przeglądu", popularnej gazety wydawanej po polsku. Nosił podtytuł: Pismo dzieci i młodzieży. Założył je w 1926 roku Janusz Korczak i prowadził przez pierwsze cztery lata. Potem redakcję objął Igor Newerly /Jerzy Abramow/. "Mały Przegląd" istniał 13 lat, w tym czasie ukazało się około 680 numerów - były skromne objętościowo, przeciętnie 4-6 stron.

 

Pismo było tworzone przez "dorosłą" redakcję przy udziale czytelników, których listy publikowano w tygodniku. Było to pierwsze czasopismo tworzone przez dzieci dla dzieci, założone z myślą o obronie interesów i praw małych czytelników.

 

Próbą kontynuacji tradycji "Małego Przeglądu" jest redagowany i wydawany obecnie w placówce miesięcznik, noszący tytuł "Domowe Wieści"/wcześniej Gazeta Małolata"/. Pismo redagowane jest przez młodych "dziennikarzy" - wychowanków domu dziecka. Dorosłym opiekunem redakcji jest obecnie p.


Adam Orzechowski /wcześniej funkcję tą przez wiele lat pełniła p. Zofia Mauersbergier/. Opiekun pomagał i pomaga dzieciom w procesie tworzenia kolejnych numerów pisma. Miesięcznik jest w swoich założeniach pismem dzieci i młodzieży, trybuną, gdzie każdy może się wypowiedzieć, o wszystkim, szczerze, bez żadnych ograniczeń. Powstają artykuły o dziecięcych kłopotach i problemach, jak również o rzeczach radosnych.Podejmowane są próby twórczości literackiej - wiersze i opowiadania. W 1995 roku "Gazeta Małolata" otrzymała wyróżnienie i dotację finansową podczas IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych.

 

Aktualności

Wycieczka do Grecji

Dzięki uprzejmości

czytaj więcej

Zawody tenisowe

Już po raz kolejny wzięliśmy udział

czytaj więcej

Osiemnasta Łukasza

W życiu każdego człowieka

czytaj więcej